Marcus & Millichap - Tri Borough Multi-Family

Brooklyn

Clinton Grand Portfolio

Price: $45,250,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 123,020 Square Feet

Number of Units: 126

1745 Caton Avenue

Price: $15,500,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 51,744 Square Feet

Number of Units: 59

441 Ocean Avenue

Price: $25,500,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 115,374 Square Feet

Number of Units: 87

168 21st Street

Price: $5,600,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 9,800 Square Feet

Number of Units: 16

18 Tiffany Place

Price: $3,500,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 5,700 Square Feet

Number of Units: 8

439-441 Henry Street

Price: $14,000,000

Property Type: Multi Family

Square Feet: 18,976 Square Feet

Number of Units: 17

147 Grand Street Williamsburg

Price: $4,700,000

Property Type: Mixed-use

Square Feet: 3,990 Square Feet

Number of Units: 5

194 Greenpoint Avenue

Price: $1,200,000

Property Type: Development Site

Square Feet: 2,762 Square Feet

Number of Units:

131 Smith Street Brooklyn

Price: $7,300,000

Property Type: Mixed-use

Square Feet: 4,400 Square Feet

Number of Units: 5 Apartments, 2 Retail